Arego
kw:!support_us

Meld på lag til Kværner HobbyVolley 12. november!

18.10:VIKTIG MELDING! KVÆRNER HOBBYVOLLEY HAR MÅTTE FLYTTE DATO TIL 5. NOVEMBER:
Kværner HobbyVolley må dessverre flyttast ei veke fram frå 12. november til 5. november. Dette skuldast arrangementskollisjon med hundeutstillinga til Fitjar Stord Hundeklubb. Hundeklubben har tinga Idrettsparken med feil dato, samstundes som dei opererer med 12.-13. nov i sin invitasjon til utstillarar, dommarar etc. Hundeutstillinga er eit så stort arrangement at det ikkje lar seg flytte med så kort tid att. Stord Volleyball velgjer difor å vere fleksibel og imøtekomande og bytter helg med Fitjar Stord Hundeklubb. Det kan føre til at vi får færre lag da dato for HobbyVolley har vore klar lenge. Dette er vi lei oss for, men i denne situasjonen må vi gjere det beste ut av det. Håper likevel at det ikkje fører til for store ulemper for lag som ønskjer å vere med på HobbyVolley.

Gå til Kværner HobbyVolley i hovudmenyen og meld på laget ditt - klassar for dame, herre og mix. 

Kontakt