Arego
kw:!support_us

Styremedlemmer 2022/2023

Styremedlemar

  • Ole Sæbø Sævareid                                              Leiar
  • Elisabeth Nonås Fylkesnes                                   Økønomiansvarleg    
  • Frederik Degrave                                                  Nestleiar
  • Lene Gjøsæther                                                    Styremedlem
  • Rikke Ørstavik                                                       Permisjon


    Kontakt oss gjerne på e-post: volleyballgruppa@gmail.com
    Finn oss på Facebook og Instagram: Stord volleyball
Kontakt
Kalendar