Arego
kw:!support_us

Volleyball i Borgartoget i år og!

04.06.2018 |sa

Det vart ein flott 17. mai, med fantastisk fint og varmt vèr og mange flotte ungdomar bak volleyballgruppa sin fane. 

Her følgjer nokre glimt frå det etter kvart faste innslaget vårt. Takk til alle som var med! 

Kontakt
Kalendar