Arego
kw:!support_us

Vellukka klubbutviklingskveld

05.09.2019 |sa

Det vart ei vellukka klubbutviklingskveld for Stord Volleyball 4. september. Kate Sønstebø frå Norges Volleyballforbund drog gjennom eit systematisk opplegg der gruppa fekk høve til å kome med innspel til korleis status er i dag, og kva volleyballgruppa kan jobbe med vidare. Mange gode innspel som gruppa og styret tar med seg vidare. 

Godt frammøte med 24 deltakarar lover godt for den vidare utviklinga av Stord Volleyball!

Her er nokre fotoglimt frå kvelden, som vart arrangert i Atheno sine godt eigna lokale på Vabakken. 

 

 

 

 

 

Kontakt
Kalendar