Arego
kw:!support_us

Regional treningssamling 30. november

27.11.2015 |sa

Det vert regional treningssamling på Stord måndag 30. november kl 17-19 i Gamlehallen. Kåre Mol leiar treningssamlinga der alle klubber i Os og Sunnhordland er inviterte. Fokus vert på teknikk og spel på ulike nivå. 

For trenarar og leiarar vert det satt av tid etter treningsøkta til oppsummering og utveksling av erfaringar mm. Det er alltid nyttig å høyre kva andre klubbar gjer, og kva ein eventuelt kan utrette saman. 

Her er frå treningssamlinga i fjor der Frode Andersen og Ørjan Siljander frå Nyborg stord for treningsopplegget: 

Kontakt
Kalendar