Arego
kw:!support_us

Open talentsamling U16 på Stord

10.05.2014 |SA

15 jenter frå Sveio, Trio og Stord fekk ei god volleyballøkt på dagens opne talentsamling på Stord. Tre(nar)kløveret Eilev Nyland, Frode Andersen og Morten Erikssen sørga for godt varierte øvingar, med god innsats frå jentene. Guteklassen gjekk dessverre ut pga manglande frammøte. Stord ønskjer lykke til med tilsvarande økt i Os i morgon!

Fotoalbum her.

Kontakt
Kalendar