Arego
kw:!support_us

Nytt styre i volleyballgruppa

20.03.2018 |sa

Volleyballgruppa hadde årsmøte 1. mars. 

Styret utgjer no følgjande medlemer: 

  • Svein Andersland, leiar til 1. juni, tlf 91399524
  • Kjetil Djuve, trenaransvarleg
  • Line K. Halwe, økønomiansvarleg
  • Åshild Giving, skrivar (NY)
  • Kasia Kaczorowska, arrangementsansvarleg (NY)

I tillegg:
- Materialansvarleg er lagt til utafor styret. Kontaktperson Øyvind L. Storebø. 
- To yngre representantar skal inn i styret i vår

Me takkar utgåande styremedlemer Turid Tvedt Gjellestad og Bashkim Misini for innsatsen i styret og for volleyballmiljøet på Stord. Det set me stor pris på!

Ta kontakt om du ønskjer referat frå årsmøtet. Samstundes minner me om årsmøtet i Stord IL (hovudlaget) 12. april i Idrettsstova, kl 18-20. 

 

Kontakt
Kalendar