Arego
kw:!support_us

Nytt styre

23.02.2014 |sa

Følgjande utgjer styret i volleyballgruppa det komande året: 

  • Svein Andersland, leiar 
  • Knut Ove Handeland, material
  • Turid Verdal, kasserar
  • Frode Dyrhol (ny)
  • Aud Jorunn Vedøy (ny)
  • Frida Thorkildsen Solhaug (ny)

Styret konstituerer seg sjølv. 

Lars Eide går inn som valkomitè. 

Me takkar avtroppande styremedlemer Anne Jorunn Kvamme, Grete Anuglen og Erik Nilsen Onarheim for flott innsats for volleyballgruppa!

Kontakt
Kalendar