Arego
kw:!support_us

Klubbutviklingskveld 4. september

18.08.2019 |sa
INVITASJON TIL KLUBBUTVIKLINGSKVELD
 
Onsdag 4. september kl 1630 blir det klubbkveld i Atheno sine lokale i Vabakkjen 6. Kate Sønstebø frå Norges Volleyballforbund vil gjennomføre eit opplegg som set fokus på vidare utvikling av Stord Volleyball. Opplegget har overskrift "Startmøte", og er nærare skildra nedanfor.
 
Det blir servert varm mat, så denne dagen treng ein ikkje tenke middag heime. Økta tar om lag tre timar.
 
Dette er eit flott tilbod til volleyballgruppa, og me har høge forventningar om frammøte av alle spelarar, trenarar, oppmenn, føresette, styremedlemar og andre som er glad i volleyball på Stord.
 
Påmelding gjer du enkelt via denne lenka, påmeldingfrist er 2. september: https://www.formpl.us/form/386306002
 
Startmøte
Deltagere: Medlemmer, foreldre, styret, andre som er glade i klubben. Anbefalt nedre aldersgrense: 13 år.
Startmøtet er første steg i en klubbutviklingsprosess. Hovedmålet med startmøtet er å gjennomføre en analyse der man ser på dagens situasjon og hvilke mål man har for klubben i fremtiden. Sammen utarbeider styret og øvrige medlemmer forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre. Forslagene prioriteres og det lages en tiltaksplan som viser hva klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.
 
Her kan du lese mer om klubbutvikling og se tilbakemeldinger fra klubber som har gjennomført denne kvelden: https://volleyball.no/klubbutvikling/
Kontakt
Kalendar