Arego
kw:!support_us

Heidersmerke til volleyballgruppa

09.04.2014 |sa

På årsmøtet til Stord IL fekk Nina Sørli, Jørgen Endseth Nerland, Gry Tuset, Odd Breirem og Kjetil Djuve velfortent heidersmerke i bronse. Desse har gjennom mange år gitt solide bidrag til volleyballgruppa og vore med og dratt lasset i mange samanhengar - styreverv, trenar, spelarar, dugnadsjobbing mm. 

Volleyballgruppa gratulerer!

Nina Sørlie, Jørgen Endseth Nerland, Gry Tuset og Odd Breirem med velfortente heider! Kjetil Djuve var ikkje tilstades. 

Kontakt
Kalendar