Arego
kw:!support_us

Kampoppsett haust 2021

Kampoppsettet kjem nokre dagar før turneringa. 
 
 
Me minner om følgjande: 
  1. Arrangør dømmer alle kampar. Her ber me om at laga respekterer alle dommarar, og spesielt dei yngre
  2. Reglement for turneringa kan vere greitt å lese seg opp på: http://stordvolleyball.no/hobbyvolley/reglement
  3. Det er kiosk i hallen, betal med kontantar eller Vipps
  4. Teiknebord for ungar
  5. Mykje moro!
Kontakt
Kalendar