Arego
kw:!support_us

Invitasjon Kværner HobbyVolley 2018 haust

 

Invitasjon til Kværner HobbyVolley 17. november 2018!

Stord Volleyball ønskjer nye og gamle lag velkomen til Kværner HobbyVolley nr 37!

Gå direkte til påmeldingssida.

Informasjon om påmeldingsavgift
Påmeldingsavgifta kan betalast i sekretariatet med Vipps. Påmeldingsavgifta må betalast samla dersom laget ditt vil betale på denne måten. Det er framleis mogleg å betale kontant ved oppmøte, eller be om faktura for etterbetaling av påmeldingsavgifta.

Kontakt