Arego
kw:!support_us

Invitasjon til Kværner HobbyVolley 30. mars 2019

Invitasjon til Kværner HobbyVolley 30. mars 2019!

Stord Volleyball ønskjer nye og gamle lag velkomen til Kværner HobbyVolley nr 38!

Gå direkte til påmeldingssida.

Hausten 2018 var det venteliste, så ikkje vent for lenge med å melde på laget ditt. 

Informasjon om påmeldingsavgift
Påmeldingsavgifta kan betalast i sekretariatet med Vipps. Påmeldingsavgifta må betalast samla dersom laget ditt vil betale på denne måten. Det er framleis mogleg å betale kontant ved oppmøte, eller be om faktura for etterbetaling av påmeldingsavgifta.

Kontakt
Kalendar