Arego
kw:!support_us

Invitasjon Kværner HobbyVolley 2017 haust

Invitasjon til Kværner HobbyVolley 4. november 2017!

Stord Volleyball ønskjer nye og gamle lag velkomen til Kværner HobbyVolley nr 35!

Gå direkte til påmeldingssida.

Informasjon om påmeldingsavgift
Påmeldingsavgifta kan betalast i sekretariatet med Vipps. Påmeldingsavgifta må betalast samla dersom laget ditt vil betale på denne måten. Det er framleis mogleg å betale kontant ved oppmøte, eller be om faktura for etterbetaling av påmeldingsavgifta.

Kontakt
Kalendar